Stanovy Inštitútu

Stanovy IVD

Odborné sekcie inštitútu

IVD má svoju organizačnú štruktúru vytvorenú tak, aby sme v rámci sektora verejnej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky a legislatívy,

dokázali zastrešiť tieto oblasti profesionálnymi a uznávanými odborníkmi zo Slovenska alebo z vybraných štátov EU.

Máme za to, že s odborným zastúpením, vieme našim partnerom pomôcť rýchlejšie a ich požiadavky vybaviť na zodpovedajúcej úrovni.

 


 

 

Členstvo a partnerstvo

Naším cieľom je

s ohľadom na našu misiu pre zlepšenie kvality verejnej dopravy a života v mestách

byť skutočným partnerom pre každého,

kto sa úprimne zaujíma o túto oblasť a chce ju spoločne s našimi odborníkmi naďalej zdokonaľovať.

 

Preto je naším krédom byť otvorený pre každého,

kto vie prispieť svojimi skúsenosťami a odbornými vedomosťami do skupiny poznatkov,

ktorú budeme šíriť spoločne ďalej.

 

Semináre a školenia zabezpečujeme pre svojich členov a ich zástupcov BEZPLATNE na najvyššej odbornej úrovni

v kombinácii s reálnou možnosťou vyjadriť svoje vlastné poznatky alebo problémy a ich riešenie na týchto fórach.

Priebeh seminárov je spravidla v neformálnom priateľskom (a aj športovom) duchu ako prejav otvoreného partnerstva

s hlavným cieľom podporiť zlepšenie kvality v sektora verejnej dopravy.

mesto

 

Hodnoty Inštitútu

HODNOTY  

Inštitútu verejnej dopravy

 

Inovácia 

 Usilujeme sa podporovať inovácie a nové spôsoby myslenia. 

Poskytujeme platformu pre výmenu poznatkov o najnovších trendoch v oblasti mobility a súvisiace aktuálne témy. 

Pozeráme sa do budúcnosti, predvídame potreby v oblasti mobility a inšpirujú nás sa priekopnícke úspešné riešenia. 

Udržujeme inovatívny prístup k našej práci. 

 

Odbornosť 

 Sme globálne centrum vedomostí a know-how na udržateľnej mobility dneška a zajtrajška. 

Budujeme jasný prehľad o otázkach týkajúcich sa udržateľnej mobility po celom svete. 

Získali sme veľa informácií, osvedčených postupov a štatistiky o trvalo udržateľnej mobilite po celom svete. 

Sme skupina profesionálov, ktorí môžu naši členovia volajú na odbornú podporu a poradenstvo. 

 

Rešpekt 

 Pracujeme, aby sa naše mestá boli zdravšie, začlenenili sa do trendu udržateľného rozvoja

v súlade s potrebami svojich obyvateľov a s ohľadom na ochranu našich primárnych zdrojov. 

Veríme v zvyšovanie kvality života pre všetkých. 

Rešpektujeme ostatných ľudí a naše ciele sú transparentné, spravodlivé, etické a úprimné v rokovaní s ostatnými. 

Počúvame všetkých rovnako bez rozdielu, aby boli individuálne potreby každého vzaté do úvahy. 

Sme otvorená a tolerantná spoločnosť, ktorá rešpektuje rozmanitosť potrieb a názorov. 

Ceníme si punc našich vzťahov s našimi členmi, partnermi a kolegami. 

  

Zdieľanie 

 Staráme sa o potreby našich členov a spolupracovníkov a vždy reagujeme profesionálnym spôsobom. 

Vytvárame komunitu pre udržateľnú mobilitu a pre výmenu názorov a osvedčených postupov otvorene a slobodne. 

 Vytvárame atmosféru v práci, v ktorej majú kvalitné a úprimné vzťahy vysokú hodnotu.

Chcem byť členom...

V prípade záujmu o členstvo nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

 

Okrem štandardných služieb a výhod vyplývajúcich z členstva pre riadnych, pridružených alebo čestných členov, je možnosť pre každého uplatniť svoje doterajšie skúsenosti v sektore verejnej dopravy ako zástupca jednej zo špecializovaných sekcií Inštitútu a byť jej predsedom. Táto pozícia nesie so sebou nielen vysokú mieru zodpovednosti za zverenú oblasť, ale prináša pre členskú organizáciu výhody profesionálnej prestíže a uznania zo strany odbornej verejnosti.

Poplatky a podmienky členstva

Poplatky sa stanovujú adresne pre každého člena individuálne podľa rozsahu vzájomnej spolupráce.

členstvo

Členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba po odsúhlasení vedením IVD,  a to:

- riadnym členom,

- čestným členom,

- partnerom, t.j. pridruženým členom bez hlasovacieho práva.

 

Výhoda statusu riadneho člena je v intenzite vzájomnej podpory

a viacerých cenových výhod pri využití potenciálu IVD pre riešenie aktuálnych otázok v rámci sektora.