Hodnoty Inštitútu

HODNOTY  

Inštitútu verejnej dopravy

 

Inovácia 

 Usilujeme sa podporovať inovácie a nové spôsoby myslenia. 

Poskytujeme platformu pre výmenu poznatkov o najnovších trendoch v oblasti mobility a súvisiace aktuálne témy. 

Pozeráme sa do budúcnosti, predvídame potreby v oblasti mobility a inšpirujú nás sa priekopnícke úspešné riešenia. 

Udržujeme inovatívny prístup k našej práci. 

 

Odbornosť 

 Sme globálne centrum vedomostí a know-how na udržateľnej mobility dneška a zajtrajška. 

Budujeme jasný prehľad o otázkach týkajúcich sa udržateľnej mobility po celom svete. 

Získali sme veľa informácií, osvedčených postupov a štatistiky o trvalo udržateľnej mobilite po celom svete. 

Sme skupina profesionálov, ktorí môžu naši členovia volajú na odbornú podporu a poradenstvo. 

 

Rešpekt 

 Pracujeme, aby sa naše mestá boli zdravšie, začlenenili sa do trendu udržateľného rozvoja

v súlade s potrebami svojich obyvateľov a s ohľadom na ochranu našich primárnych zdrojov. 

Veríme v zvyšovanie kvality života pre všetkých. 

Rešpektujeme ostatných ľudí a naše ciele sú transparentné, spravodlivé, etické a úprimné v rokovaní s ostatnými. 

Počúvame všetkých rovnako bez rozdielu, aby boli individuálne potreby každého vzaté do úvahy. 

Sme otvorená a tolerantná spoločnosť, ktorá rešpektuje rozmanitosť potrieb a názorov. 

Ceníme si punc našich vzťahov s našimi členmi, partnermi a kolegami. 

  

Zdieľanie 

 Staráme sa o potreby našich členov a spolupracovníkov a vždy reagujeme profesionálnym spôsobom. 

Vytvárame komunitu pre udržateľnú mobilitu a pre výmenu názorov a osvedčených postupov otvorene a slobodne. 

 Vytvárame atmosféru v práci, v ktorej majú kvalitné a úprimné vzťahy vysokú hodnotu.