Odborné sekcie inštitútu

IVD má svoju organizačnú štruktúru vytvorenú tak, aby sme v rámci sektora verejnej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky a legislatívy,

dokázali zastrešiť tieto oblasti profesionálnymi a uznávanými odborníkmi zo Slovenska alebo z vybraných štátov EU.

Máme za to, že s odborným zastúpením, vieme našim partnerom pomôcť rýchlejšie a ich požiadavky vybaviť na zodpovedajúcej úrovni.