Poplatky a podmienky členstva

Poplatky sa stanovujú adresne pre každého člena individuálne podľa rozsahu vzájomnej spolupráce.

členstvo

Členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba po odsúhlasení vedením IVD,  a to:

- riadnym členom,

- čestným členom,

- partnerom, t.j. pridruženým členom bez hlasovacieho práva.

 

Výhoda statusu riadneho člena je v intenzite vzájomnej podpory

a viacerých cenových výhod pri využití potenciálu IVD pre riešenie aktuálnych otázok v rámci sektora.