Členstvo a partnerstvo

Naším cieľom je

s ohľadom na našu misiu pre zlepšenie kvality verejnej dopravy a života v mestách

byť skutočným partnerom pre každého,

kto sa úprimne zaujíma o túto oblasť a chce ju spoločne s našimi odborníkmi naďalej zdokonaľovať.

 

Preto je naším krédom byť otvorený pre každého,

kto vie prispieť svojimi skúsenosťami a odbornými vedomosťami do skupiny poznatkov,

ktorú budeme šíriť spoločne ďalej.

 

Semináre a školenia zabezpečujeme pre svojich členov a ich zástupcov BEZPLATNE na najvyššej odbornej úrovni

v kombinácii s reálnou možnosťou vyjadriť svoje vlastné poznatky alebo problémy a ich riešenie na týchto fórach.

Priebeh seminárov je spravidla v neformálnom priateľskom (a aj športovom) duchu ako prejav otvoreného partnerstva

s hlavným cieľom podporiť zlepšenie kvality v sektora verejnej dopravy.

mesto