Verejný záujem a financovanie, Zvolen

Verejný záujem a financovanie dopravy. 

Bicykel ako dopravný prostriedok

Viacerí z nás používajú bicykel predovšetkým vo svojom voľnom čase.

Tých, čo na ňom cestujú do práce alebo školy, je však už výrazne menej.

Ovplyvňujú to viaceré faktory:

- nevyhovujúca infraštruktúra

- nedostatok alebo žiadne miesto pre bezpečné parkovanie bicykla

- hygienické dôvody v škole alebo v práci (žiadna sprcha)

- počasie a sezónnosť.

bike

 

 

 

Spoplatnenie parkovania ako nástroj

Parkovanie je pre každého z nás na jednej strane požadovanou samozrejmosťou,

na druhej strane čím ďalej viac fóbiou, či vôbec voľné miesto pre svoje auto nájdeme, a ako ďaleko od svojho cieľa.

 

Spoplatnenie parkovania sa stáva už dnes nevyhnutným nástrojom pre sprístupnenie,

alebo obmedzenie počtu a výskytu motorových vozidiel vo vybraných lokalitách mesta. 

 

Výška parkovného býva rozhodujúcim faktorom pre voľbu druhu dopravy do práce, školy alebo na návštevu zdravotníckeho zariadenia.

 

Pamätajme, že každé osobné motorové vozidlo si vyžaduje pre svoje parkovanie približne rovnakú plochu (cca 20 m2)

ako potrebujeme my sami pre svoju prácu (plocha kancelárie).

 

Autami si tak zaberáme vzácne plochy v mestách, ktoré môžu byť využité omnoho efektívnejšie pre trávenie chvíľ v meste.

Podľa štúdií sa navyše ľudia vyhýbajú miestam, ktoré sú úplne "obparkované" autami,

pretože tieto prinášajú so sebou potrebu zvýšenej pozornosti pred možným nebezpečenstvom v porovnaní s oddychovými zónami plných ľudí,

kde naopak človeku postačuje štandardná úroveň vnímania okolia s ohľadom jeho pohyb a pohyb iných ľudí.  

Naše ulice = priestor pre život

Takto dopadne premávka, keď každý chce cestovať vo svojom aute sám... nakoniec sa sami uväzníme v dopravných zápchach a do miest sa jednoducho nezmestíme. Každé auto zaberá plochu cca 20 m2. To zn., 1 vodič = 1 auto = 20 m2 = x niekoľko tisíc ostatných áut = málo miesta pre život v meste.

 

car1

car2

 

car3