Bicykel ako dopravný prostriedok

Viacerí z nás používajú bicykel predovšetkým vo svojom voľnom čase.

Tých, čo na ňom cestujú do práce alebo školy, je však už výrazne menej.

Ovplyvňujú to viaceré faktory:

- nevyhovujúca infraštruktúra

- nedostatok alebo žiadne miesto pre bezpečné parkovanie bicykla

- hygienické dôvody v škole alebo v práci (žiadna sprcha)

- počasie a sezónnosť.

bike