Spoplatnenie parkovania ako nástroj

Parkovanie je pre každého z nás na jednej strane požadovanou samozrejmosťou,

na druhej strane čím ďalej viac fóbiou, či vôbec voľné miesto pre svoje auto nájdeme, a ako ďaleko od svojho cieľa.

 

Spoplatnenie parkovania sa stáva už dnes nevyhnutným nástrojom pre sprístupnenie,

alebo obmedzenie počtu a výskytu motorových vozidiel vo vybraných lokalitách mesta. 

 

Výška parkovného býva rozhodujúcim faktorom pre voľbu druhu dopravy do práce, školy alebo na návštevu zdravotníckeho zariadenia.

 

Pamätajme, že každé osobné motorové vozidlo si vyžaduje pre svoje parkovanie približne rovnakú plochu (cca 20 m2)

ako potrebujeme my sami pre svoju prácu (plocha kancelárie).

 

Autami si tak zaberáme vzácne plochy v mestách, ktoré môžu byť využité omnoho efektívnejšie pre trávenie chvíľ v meste.

Podľa štúdií sa navyše ľudia vyhýbajú miestam, ktoré sú úplne "obparkované" autami,

pretože tieto prinášajú so sebou potrebu zvýšenej pozornosti pred možným nebezpečenstvom v porovnaní s oddychovými zónami plných ľudí,

kde naopak človeku postačuje štandardná úroveň vnímania okolia s ohľadom jeho pohyb a pohyb iných ľudí.