Tendre vo verejnej doprave

Aktuálne na Slovensku postupne končia zmluvy o službách na zabezpečovanie výkonov vo verejnom záujme v autobusovej doprave.

Mestá a samosprávne kraje potrebujú odbornú pomoc pri príprave týchto kľúčových dokumentov pre ďalšie správne nastavenie služieb pre cestujúcu verejnosť tak, aby skutočne plnila svoju základnú úlohu.

Naša spoločnosť (takmer jediná svojho druhu na Slovensku) zaoberá touto témou na tej najvyššej úrovni, kde sa snažíme skĺbiť aktuálne nároky legislatívy SK a EÚ, reálne finančné a prevádzkové možnosti a odhadnúť vývoj v ďalších rokoch podľa trendov pozorne odsledovaných v zahraničí. 

V tejto oblasti aktívne spolupracujeme s renomovanými inštitúciami, dopravcami a orgánmi verejnej dopravy na Slovensku a zahraničí, aby sme tieto poznatky a skúsenosti mohli svedomito spracovať do nových foriem zmluvných kontraktov.

 

tendre