E-mobilita v mestách

E-mobilita vo verejnej doprave. Ako vnímajú nové nariadenie EU slovenské samosprávy, dopravcovia, či odborné organizácie?

Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze alebo na stránke https://euractiv.sk/udalost/kedy-bratislavcania-prestupia-z-naftovych-elektrickych-autobusov/

Beseda sa uskutoční v Bratislave dňa 14.11.2017 o 10:00 hod.