Konferencia VOD

Radi Vás privítame na ďalšom ročníku medzinárodnej konferencie Verejná osobná doprava, v dňoch 23.- 24. október 2017.

Miesto konania: Hotel Chopin, Bratislava

Program konferencie spolu s pozvánkou si môžete stiahnuť tu.

Na podujatí budete mať príležitosť vypočuť si prezentácie zástupcov dotknutých orgánov štátnej správy a popredných spoločností pôsobiacich v sektore verejnej dopravy.

Za našu spoločnosť budeme prednášať na tému "Dopravné návyky vo vzťahu k udržateľnosti dopravy". 

 

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami!

 

Team IVD