Nedostatok parkovacích miest.

 

Nedostatok parkovacích miest. Problém, ktorý trápi väčšinu občanov, správcov ciest, až po samotných zástupcov miest a obcí. Tí, ktorí majú právomoc v tejto veci rozhodnúť (predovšetkým primátori miest), majú dve hlavné dilemy:

1. Uprednostniť zelené riešenie hneď, t.j. vytvárať prekážky a obmedzenia individuálnej motorovej doprave, aby sa jej rozvoj spomalil, až zastavil a zredukoval, alebo pokračovať ďalej v budovaní asfaltovo-betónovej "architektúry" v meste a na sídliskách s tým, aby sme vyhoveli dnešnému vysokému dopytu po parkovacích plochách?

2.  Spoplatniť všetky parkovacie miesta v meste alebo urobiť výnimky a regulovať tieto služby len v centre a vybraných častiach mesta?