Vyber si svoj obľúbený druh dopravy

DO THE RIGHT MIX!

Aktuálny názov kampane pre zmenu myslenia a správnu voľbu dopravných prostriedkov v mestách.

Každý deň máme na výber ako cestovať do svojho cieľa.

Existujú finančne dostupné extrémy, ale aj napriek prípadnému súčasnému dostatku zdrojov, či už vlastných alebo externých,

musíme pamätať na to, že aj to naše jedno rozhodnutie môže výrazne ovplyvniť to, ako budú vyzerať ulice v našom meste.

 

do mix