Európsky týždeň mobility

 

 http://eurotm2017.eurotm.sk/content/uvod

 

Všetci obyvatelia mesta, ako aj samotný primátor mesta a jeho ďalší zástupcovia sa snažia o jeho rozvoj vo viacerých oblastiach, s cieľom nájsť správny mix služieb s ohľadom na obmedzené rozpočtové možnosti. Jednou z nich je aj oblasť dopravy.

 

Súkromných áut však čoraz viac pribúda, a s tým aj potreba riešenia statickej a dynamickej dopravy v meste, aby sa toto množstvo vozidiel vôbec zmestilo do jednotlivých lokalít mesta (centrum, obytné zóny, ai.), a aby sme neprišli do bodu, kedy budú vzácne plochy pre život samotných občanov obsadené neefektívne “len” parkujúcimi autami.  

 

Riešenie mobility zo strany mesta je preto mimoriadne dôležité. K tomu treba vytvárať pozitívny a uvedomelý prístup samotných občanov, aby sa začali správať zodpovednejšie a chápali jednotlivé kroky a rozhodnutia zo strany magistrátu. 

 

Z tohto dôvodu Európska komisia každoročne vyzýva všetky mestá členských krajín EÚ, aby sa zapojili do kampane pod názvom Európsky týždeň mobility (16. - 22. sept.) ktorá má napomôcť zmene myslenia ľudí, že význam a údajné výhody súkromných áut mnohí z nás naozaj iba zbytočne preceňujú, a používajú ich zbytočne na úkor ekologickejších a finančne menej náročných druhov dopravy (pešia dochádzka, bicykel, MHD).

 

Počet miest, ktoré intenzívne bojujú s nadmerným počtom áut, prehustenou a nebezpečnou premávkou, sa neustále zvyšuje, no dobrým znakom je, že sa zvyšuje aj počet miest, ktoré sa zapájajú do uvedených kampaní, s cieľom upozorniť samotných obyvateľov mesta a dať im možnosť počas tohto týždňa “ochutnať” aj iné formy dopravy, ako je len ich každodenné auto.

 

Ukážka kampane v meste Banská Bystrica v roku 2013.

Rovnaký počet (40 ľudí) a porovnávacia ukážka, ako vyzerajú naše ulice, keď sa ráno rozhodneme cestovať súkromným autom, autobusom MHD alebo na bicykli.