Zdvojnásobte počet cestujúcich

Celosvetové ciele sú dnes upriamené na podporu ekologických a hromadných foriem dopravy.

Sú výhodnejšie vo všetkých stránkach v porovnaní s individuálnou motorovou dopravou. 

Využívať tieto formy znamená žiť zdravší a plnohodnotný život v súlade s celospoločenskými princípmi a cieľmi.

Zapojte sa aj Vy do tohto trendu a uvidie na sebe pozitívne výsledkz tohto rozhodnutia. 

 

ptx2